MOKYMAI

 

Mokymai pagal formalias mokymų programas


 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens saugos ir sveikatos klausimais, mokymai;
 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas mokymai (programos kodai: 560086203, 360086203, 360086202);
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymai (programos kodai: 5600862090, 560086205, 560086206);
 • Aukštalipių darbų vadovų mokymai;
 • Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus, mokymai;
 • Krautuvų vairuotojo mokymai;
 • Autokrautuvo vairuotojo mokymai;
 • Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojų mokymai;
 • Kėlimo įrenginių ir priežiūros meistro mokymai;
 • Kėlimo kranų darbų vadovų mokymai;
 • Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymai;
 • Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriaus mokymai;
 • Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus mokymai;
 • Savaeigio strėlinio krano operatoriaus mokymai;
 • Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus mokymai;
 • Automobilinio krano operatoriaus mokymai;
 • Tiltinių kranų operatoriaus mokymai;
 • Bokštinio krano operatoriaus mokymai;
 • Platforminių kėlimo įrenginių darbo vadovo mokymai;
 • Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus mokymai;
 • Krovinių kabinėtojo mokymai;
 • Slėginių indų priežiūros meistro mokymai;
 • Slėginių indų operatoriaus mokymai;
 • Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus (visos stacionarios ir mobilios platformos) mokymai;
 • Asmens, atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo priežiūros, mokymai;
 • Pramoginių įrenginių priežiūros meistro mokymai;
 • Pramoginių įrenginių operatoriaus mokymai;
 • Miško ruošimo darbų vadovo mokymai.
 

Mokymai pagal neformalias mokymo programas


 • Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos mokymai;
 • Darbuotojų gaisrinės saugos mokymai;
 • Darbuotojų civilinės saugos mokymai;
 • Padalinių vadovų mokymai;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių mokymai;
 • Darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai mokymai;
 • Darbuotojų, tvarkančių krovinius rankomis, mokymai;
 • Darbuotojų, keliančių krovinius mechaniniais įrenginiais, mokymai;
 • Darbuotojų, dirbančių su cheminėmis medžiagomis, mokymai;
 • Darbuotojų, dirbančių triukšme, mokymai;
 • Darbuotojų pirmosios pagalbos mokymai;
 • Higienos įgūdžių mokymai;
 • Darbuotojų gaisrinės saugos mokymai ir pratybos;
 • Civilinės saugos mokymai bei pratybos (funkcinės, stalo pratybos);
 • Turizmo renginių vadovų mokymas saugos ir sveikatos klausimais;
 • Personalo mokymai;
 • Darbuotojų, tvarkančių krovinius rankomis mokymai;
 • Darbuotojų, dirbančių aukštyje mokymai;
 • Autokrautuvų ir elektroklautuvų mokymai;
 • Darbuotojų, dirbančių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, mokymai.

Jeigu turėsite klausimų, prašome kreiptis tel. nr. (8-5) 272 02 34