PERSONALO VALDYMAS

PERSONALO ADMINISTRAVIMAS

  • Vykdome personalo atranką;
  • Ruošiame darbo, konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartis;
  • Konsultuojame darbo teisės klausimais;
  • Vykdome personalo mokymus;
  • Rengiame darbuotojų pareiginius nuostatus;
  • Peržiūrime darbo sutarčių įforminimą;
  • Teikiame konsultacijas darbuotojų darbo grafikos sudarymo klausimais.