APIE MUS

APIE MUS

Mūsų specialistai, kurių išsilavinimas ir kompetencija atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, nuolat stebi rinkos bei teisės aktų pokyčius, todėl tiksliai identifikuoja klientų poreikius ir greitai į juos reaguoja, siekdami pateisinti kliento lūkesčius.

MŪSŲ MISIJA

Padėti darbdaviui apsaugoti savo darbuotojų gyvybę, sveikatą bei darbingumą, vykdant įstatymų reikalavimus ir efektyviai pasitelkiant turimus

MŪSŲ VIZIJA

Tapti savo srities profesionalais, lanksčiai teikiančiais aukštos kvalifikacijos paslaugas bei maksimaliai tenkinti klientų poreikius.

UAB „Darbo psichologija“ specialistų patirtis:

• Saugos ir sveikatos dokumentacijos ruošimas nuo 2002-08- 10;
• Gaisrinės saugos dokumentacijos ruošimas nuo 2002-08- 10;
• Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas nuo 2002-08- 10;
• Civilinės saugos dokumentacijos ruošimas nuo 2002-08- 10;
• Profesinės rizikos vertinimas nuo 2004-12- 01;
• Personalo dokumentacijos ruošimas nuo 2008-02- 26;
• Profesionali konsultacija verslui nuo 2008-02- 26;